Způsoby platby stravného

Úhrada stravného: 

platba se hradí zpětně za předešlý měsíc a je třeba využít jeden ze dvou následujících způsobů:

  • platba v hotovosti ve škole v době od 14.00 do 14.20 hodin nejpozději do 10. kalendářního dne u paní Žejškové
  • platba převodem z účtu na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem do 15. kalendářního dne - platbu tímto způsobem upřednostňujeme

V případě nezaplacení obědů si škola vyhrazuje právo pozastavit platnost přihlášky ke stravování po dobu nezaplacení dlužné částky.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru