Aktuality

Vrácení úplaty za vzdělávání ve ŠD za 1. pololetí - třída II. (2., 4.,5. ročník)

Přeplacená částka: 143 Kč. O tuto částku buď ponížíme úplatu na 2. pololetí (po otevření ŠD pro tuto třídu) nebo ji na konci školního roku vrátíme rodičům na účet. Celá aktualita

Mimořádné opatření od 1. 3. 2021 - nošení zdravotnických roušek

Důležité upozornění, které se týká žáků ZŠ Celá aktualita

Nabídka webinářů pro rodiče dětí MŠ a ZŠ - pro zájemce přihlášky v příspěvku

1) 15. března webinář pro rodiče, lektor PaedDr. Zdeněk Martínek, téma Jak nevychovat z dítěte oběť či agresora 2) 19. března webinář pro rodiče předškoláků, lektorka Mgr. Lenka Bínová, téma Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem Celá aktualita