Školská rada

 

 

Zápis ze zasedání školské rady konané dne 24. října 2017

 

Přítomny: Mgr. Petra Dvořáková, Jiřina Částková, Romana Heralecká

Program jednání:

 1. Volba zapisovatele
 2. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016-2017
 3. Projednání a schválení školního řádu platného od 1.9 2017
 4. Projednání a schválení vnitřního řádu školní družiny platného od 1.9.2017
 5. Seznámení s inspekční a kontrolní zprávou ČŠI ze dne 14.6.-16.6.2017
 6. Diskuze

Zápis z jednání:

 1. Zapisovatelkou byla zvolena Romana Heralecká.
 2. Školská rada se seznámila s obsahem výroční zprávy o činnosti školy za rok 2016-2017.
 3. Školská rada se seznámila se školním řádem na školní rok 2017/2018.
 4. Školská rada se seznámila s vnitřním řádem školní družiny na školní rok 2017/2018.
 5. Školská rada se seznámila s inspekční a kontrolní zprávou ČŠI. Z kontrolního zápisu vyplývá, že nebylo zjištěno porušení žádného uvedeného právního předpisu. Závěr ČŠI hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání jako silné stránky naší školy. Velmi kladně hodnotí provázanost činností ZŠ, MŠ, ŠD a úzkou spolupráci všech pedagogů. Pouze doporučuje více využívat vzájemné hodnocení žáků s cílem posílit jejich sebedůvěru.
 6. V diskuzi se členky školské rady zajímaly o zajištění provozu a počty dětí do budoucna. Dále řešily úpravy terénu před školou a nové volby do školské rady.

Školská rada schvaluje:

 1. Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2016-2017.
 2. Školská rada schvaluje školní řád platný od 1.9.2017.
 3. Školská rada schvaluje vnitřní řád školní družiny platný od 1.9.2017.

 

Zápis provedla: Romana Heralecká

Zápis ověřila: Mgr. Petra Dvořáková

                        Jiřina Čásková

 

V Dobré Vodě 31.10.2017

Přidáno 18. 8. 2017, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru