Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020 / 2021 dokumenty ke stažení

Aktualizace k 30. 3. 2020

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole.

Škola bude  přijímat žádosti od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. 

Dokumenty (ke stažení dole) lze do školy doručit těmito způsoby:
 

  • do datové schránky školy (ID schránky školy je  b2pmcrm). Musíte vlastnit svoji osobní datovou schránku (fyzická osoba), nelze zasílat prostřednictvím datové schránky Vašeho zaměstnavatele

  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem - nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí. Podpis musí být Váš osobní (fyzická osoba), nikoli případný podpis, který používáte jako zaměstnanci firmy

  • poštou (adresu naleznete v kontaktech) - na obálku napište viditelně ZÁPIS

  • vhozením do poštovní schránky na budově naší školy - na obálku napište viditelně ZÁPIS


Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce.    

Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, popřípadě ty děti, které měly již odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2019.

 

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. 2020), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře. V případě, že tato doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost o odklad a doporučení doložíte později. Žádost o odklad však musíte škole doručit do 30. 4. 2020. 

Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. V souvislosti s mimořádnými opatřeními přeruší ředitelka školy správní řízení po dobu nezbytně nutnou (tedy i déle než 30. 4. 2020).

 

Doručená žádost pro školu musí obsahovat tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

2. Zápisní list

3. Výzva nahlédnutí do spisu

4. Čestné prohlášení

5. Kritéria přijímání do ZŠ

6. Žádost o odklad

UPOZORNĚNÍ: pokud dítě nechodí do naší mateřské školy, přiložte k dokumentům kvůli jasné identifikaci navíc: 

  • kopii občanského průkazu rodiče, který žádost vyřizuje - na kopii napsat: "poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a Váš podpis
  • kopii rodného listu dítěte - na kopii napsat: "poskytuji kopii RL k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a Váš podpis

Byl-li vašemu dítěti loni udělen odklad povinné školní docházky jinou školou, je třeba i kopie rozhodnutí o odkladu.

Škola Vás bude informovat, zda Vaše žádost dorazila a je úplná a to primárně na uvedenou mailovou adresou, případně po telefonu. Pokud nejpozději v pondělí 27.4. nebudete mít potvrzeno, že k nám Vaše žádost dorazila, kontaktujte nás neprodleně na mailu skola.dobravoda@seznam.cz, případně telefonicky.

 

Všechny dokumenty prosím pečlivě vyplňte, abychom mohli vše jen zkontrolovat a zaevidovat. Pokud na nich bude něco chybět, vrátíme Vám je k doplnění. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci.  Mgr. Havelková Věra

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

 

Ve školním roce 2020 / 2021 budou přijímány děti do naplnění celkové kapacity základní školy.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

 

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

1. Dítě má trvalý pobyt v obci Dobrá Voda.

2. Ostatní děti do naplnění celkové kapacity školy v pořadí dle data narození, tzn. od nejstaršího k   

     nejmladšímu. 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: 

1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

2. Zápisní list

3. Výzva nahlédnutí do spisu

4. Čestné prohlášení

5. Kritéria přijímání do ZŠ

6. Žádost o odklad

 

Přidáno 3. 4. 2020, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru