Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021 / 2022 dokumenty ke stažení

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole.

Škola bude  přijímat žádosti od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. 

Potřebné informace a dokumenty rozešleme rodičům dětí z naší MŠ e- mailem.

Dokumenty (ke stažení níže) lze do školy doručit těmito způsoby:
 

  • do datové schránky školy (ID schránky školy je  b2pmcrm). Musíte vlastnit svoji osobní datovou schránku (fyzická osoba), nelze zasílat prostřednictvím datové schránky Vašeho zaměstnavatele

  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem - nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí. Podpis musí být Váš osobní (fyzická osoba), nikoli případný podpis, který používáte jako zaměstnanci firmy

  • poštou (adresu naleznete v kontaktech) - na obálku napište viditelně ZÁPIS

  • vhozením do poštovní schránky na budově naší školy - na obálku napište viditelně ZÁPIS


Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce.    

Žádost o přijetí, či o odklad, musí podat zákonní zástupci dětí narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, popřípadě ty děti, které měly již odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2020.

 

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 (nejpozději do 30. 4. 2020), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře. V případě, že tato doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost o odklad a doporučení doložíte později. Žádost o odklad však musíte škole doručit do 30. 4. 2020. 

Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. V souvislosti s mimořádnými opatřeními přeruší ředitelka školy správní řízení po dobu nezbytně nutnou (tedy i déle než 30. 4. 2021).

 

Doručená žádost pro školu musí obsahovat tyto dokumenty:

(dokumenty ke stažení)

1. Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

2. Zápisní list

3. Výzva nahlédnutí do spisu

4. Čestné prohlášení

5. Kritéria přijímání do ZŠ

6. Žádost o odklad

7. Přihláška ke stravování

8. Přidělení registračního čísla

Kdo bude žádat o odklad, odevzdá pouze dokumenty číslo 3, 4, 6, 8 a vyjádření z poradny a od lékaře.

UPOZORNĚNÍ: pokud dítě nechodí do naší mateřské školy, přiložte k dokumentům kvůli jasné identifikaci navíc: 

  • kopii občanského průkazu rodiče, který žádost vyřizuje - na kopii napsat: "Poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a Váš podpis
  • kopii rodného listu dítěte - na kopii napsat: "Poskytuji kopii RL k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a Váš podpis

Byl-li vašemu dítěti loni udělen odklad povinné školní docházky jinou školou, je třeba i kopie rozhodnutí o odkladu.

Škola Vás bude informovat, zda Vaše žádost dorazila a je úplná a to primárně na uvedenou mailovou adresou, případně po telefonu. Pokud nejpozději v pátek 26.4. nebudete mít potvrzeno, že k nám Vaše žádost dorazila, kontaktujte nás neprodleně na mailu skola.dobravoda@seznam.cz, případně telefonicky.

 

Všechny dokumenty prosím pečlivě vyplňte, abychom mohli vše jen zkontrolovat a zaevidovat. Pokud na nich bude něco chybět, vrátíme Vám je k doplnění. 

 

Děkujeme Vám za spolupráci.  Mgr. Havelková Věra

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

 

Ve školním roce 2021 / 2022 budou přijímány děti do naplnění celkové kapacity základní školy.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

 

Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:

1. Dítě má trvalý pobyt v obci Dobrá Voda.

2. Ostatní děti do naplnění celkové kapacity školy v pořadí dle data narození, tzn. od nejstaršího k nejmladšímu. 

 

Přidáno 21. 3. 2021, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru