Výuka ve škole od 12. dubna 2021

Základní informace o výuce pro rodiče. Prosíme o nahlášení stravy od 12. 4. 2021. Děkujeme.

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 budou mít prezenční výuku ve škole obě dvě třídy ZŠ. Netýká se nás rotační výuka, tudíž budeme do školy chodit bez přerušení.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).
 • Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátor nebo nanoroušku po celou dobu pobytu ve škole.
 • Žáci mají povinnost nosit respirátor nebo nanoroušku nebo chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny - u nás tedy opět pouze jedna třída (1. a 3. ročník). Omlouváme se, ale my jsme si to nevymysleli...
 • Provozní doba školní družiny se nemění, bude ranní i odpolední provoz. Pouze ve dnech testování ranní družina nebude. 
 • Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech. Umožníme ale, aby s testy dětem pomohli jejich rodiče, případně jiný doprovod.
 • Školní jídelna - výdejna je v provozu - napište na e-mail školní jídelny, zda požadujete nebo nepožadujete od 12. 4. 2021 oběd - nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 10.00 hodin.
Přítomnost na prezenční výuce ve škole je podmíněna pravidelným testováním a to vždy v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování ve třídě.
 
 •  Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Asistenci budou zajišťovat třídní učitelky a asistentka pedagoga.
 • Testování není povinné. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi vzdělávání distančním způsobem.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování v daný den na začátku vyučování, provede si test pod dohledem třídní učitelky bezprostředně po svém příchodu do školy.
 
 
Testovací sady v naší škole ZDE
Informace pro rodiče o testování a videa ZDE
 
Časy příchodů žáků do tříd zůstávají ve stejném režimu jako tomu bylo před uzavřením školy. 
Rozvrh hodin zůstává prozatím stejný jako před uzavřením školy. Je pravděpodobné, že si v praxi vyzkoušíme testování a následně dětem podle toho upravíme rozvrh. 
 
Do školy mohou nadále vstupovat pouze zdraví jedinci.
V případě, že žák učiteli na některou z níže položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy (budeme neprodleně telefonicky kontaktovat rodiče).
 
Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:
 zvýšenou tělesnou teplotu
 suchý kašel
 dušnost
 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 ztrátu chuti a čichu
 bolest v krku
 bolest svalů a kloubů
 rýmu / ucpaný nos
 bolest hlavy
 

Ve pondělí 12. dubna 2021 si všichni žáci přinesou:

1) vyplněný dotazník s vaším požadavkem odchodu ze školy - vyplňujete pokaždé, když se děti vracejí po distančním vzdělávání zpět do školy (ke stažení dole pod článkem).

2) učení dle rozvrhu před uzavřením školy

Dotazníky pro jednotlivé ročníky jsou zde:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

 

 

Přidáno 8. 4. 2021, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru