Vrácení úplaty za zájmové vzdělávání

Vážení rodiče,

na základě Vyhlášky o zájmovém vzdělávání, která byla 23. 10. 2020 novelizovaná, máme nově povinnost vracet školné za dny, kdy byla školní družina uzavřena. Přeplatek vrátíme na účet, ze kterého platíte stravné. 

 

 Pokyn ředitelky školy k úplatě za zájmové vzdělávání

 

Na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, vláda omezila s účinností ode dne 14. října 2020 do 17. listopadu 2020 provoz základních škol a školních družin tak, že zakázala osobní přítomnost žáků v těchto zařízeních.

 

Dle Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školní družiny podle § 11 po dobu delší než 5 dnů, se úplata poměrně sníží.

Na základě této skutečnosti vydávám pokyn k úplatě za zájmové vzdělávání.

 

Úplata za měsíc říjen 2020 ve školní družině škole činí  17 Kč.

Výpočet:

Měsíční úplata za školní rok 2020/2021          40 Kč

Počet pracovních dnů za 10/2020                    21 dnů

Počet dnů, kdy byla ŠD otevřena                      9 dnů

40 Kč/21 dní .  9 dnů =  17 Kč

Přeplatek: 23 Kč

 

Úplata za měsíc listopad 2020 ve školní družině činí 18 Kč.

Výpočet:

Měsíční úplata za školní rok 2020/2021          40 Kč

Počet pracovních dnů za 11/2020                    20 dnů

Počet dnů, kdy byla ŠD otevřena                      9 dnů

40 Kč/20 dní .  9 dnů =  18 Kč

Přeplatek: 22 Kč

 

 

23 Kč + 22 Kč = 45 Kč

 

Vrácená částka činí 45 Kč. Bude zákonným zástupcům vrácena na účet.

 

 

V Dobré Vodě dne 22. 11. 2020                                 Mgr. Havelková Věra, ředitelka školy

 

Přidáno 22. 11. 2020, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru