Vrácení úplaty za vzdělávání ve ŠD za 1. pololetí - třída II. (2., 4.,5. ročník)

Přeplacená částka: 143 Kč. O tuto částku buď ponížíme úplatu na 2. pololetí (po otevření ŠD pro tuto třídu) nebo ji na konci školního roku vrátíme rodičům na účet.

Pokyn ředitelky školy k úplatě za zájmové vzdělávání: Třída II (2., 4., 5. ročník)

Na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, vláda omezila s účinností ode dne 14. října 2020 do 17. listopadu 2020 provoz základních škol a školních družin tak, že zakázala osobní přítomnost žáků v těchto zařízeních.

Na základě nepříznivé epidemiologické situace bylo od 15. prosince 2020 do 18. prosince 2020 vyhlášeno v základní škole ředitelské volno.

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků a účastníků školních družin.

Dle Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školní družiny podle § 11 po dobu delší než 5 dnů, se úplata poměrně sníží.

Na základě této skutečnosti vydávám pokyn k úplatě za zájmové vzdělávání.

 

Úplata za měsíc říjen 2020 ve školní družině škole činí  17 Kč.

Výpočet:

Měsíční úplata za školní rok 2020/2021          40 Kč

Počet pracovních dnů za 10/2020                    21 dnů

Počet dnů, kdy byla ŠD otevřena                       9 dnů

40 Kč/21 dnů x 9 dnů =  17 Kč

Přeplatek: 23 Kč

 

Úplata za měsíc listopad 2020 ve školní družině činí 0 Kč.

Výpočet:

Měsíční úplata za školní rok 2020/2021          40 Kč

Počet pracovních dnů za 11/2020                    20 dnů

Počet dnů, kdy byla ŠD otevřena                       0 dnů

Přeplatek: 40 Kč

 

Úplata za měsíc prosinec 2020 ve školní družině činí  0 Kč.

Výpočet:

Měsíční úplata za školní rok 2020/2021          40 Kč

Počet pracovních dnů za 12/2020                    21 dnů

Počet dnů, kdy byla ŠD otevřena                       0 dnů

Přeplatek: 40 Kč

 

Úplata za měsíc leden 2021 ve školní družině činí  0 Kč.

Výpočet:

Měsíční úplata za školní rok 2020/2021          40 Kč

Počet pracovních dnů za 12/2020                    20 dnů

Počet dnů, kdy byla ŠD otevřena                       0 dnů

Přeplatek: 40 Kč

 

23 Kč + 40 Kč + 40 Kč + 40 Kč = 143 Kč

 

Vrácená částka činí 143 Kč.

 

V Dobré Vodě dne 31. 1. 2021                                  Mgr. Havelková Věra, ředitelka školy

Přidáno 25. 2. 2021, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru