Testování ve škole od 3. 1. 2022

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví probíhá testování žáků od 3. 1. 2022 takto:

 

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni

 

  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu

 

  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci   (v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud -nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

I nadále se testování týká pouze žáků ZŠ, ne dětí v MŠ.

 

1. Průběh testování:

Žáci přijdou do školy s rouškou, kterou odloží až po negativním  výsledku testu. Pokud navštěvují školní družinu, v den testování si nechají nasazenou roušku i ve školní družině. 

 

Žáci, jejichž zákonní zástupci testování odmítnou, musí splnit speciální podmínky „pro netestované“, které musí plnit do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovém testování (např. nosit roušku v době školního vyučování).

 

2. V případě pozitivity je žák izolován, telefonicky je kontaktován zákonný zástupce žáka. Škola vydá potvrzení o tom, že žák byl pozitivně testován.

Toto potvrzení donesete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín. 

Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

Veškeré další informace k pozitivnímu výsledku i další informace najdete v informačním letáku, který je ke stažení dole pod článkem.

 

3. Další informace

Nadále platí, že všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách předepsanou ochranu dýchacích cest. Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano.

 Jediný, kdo může nařídit karanténu, je krajská hygienická stanice, ne škola.

Pokud krajská hygienická stanice nařídí uzavření školy, vystaví škola na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tiskopis slouží jako potvrzení školy.

Pokud škola nebo její část nebyla uzavřena, ale karanténa byla nařízena konkrétnímu dítěti, je třeba, aby se rodiče se žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování obrátili na orgán, který konkrétnímu dítěti nařídil karanténu, tedy na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře.

Podrobnější informace i odkaz na příslušný tiskopis naleznete v tomto odkazu :

https://www.cssz.cz/web/cz/-/vystavovani-tiskopisu-pro-zadost-o-osetrovne-pri-narizeni-karanteny-diteti-nebo-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni

Pokud je více jak polovině žákům třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku, pokud není uzavřena škola nebo její část. 

Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje.

Další informace na: Podpora MŠMT v době COVID-19 – edu.cz

Leták pro rodiče ZDE

Přidáno 2. 1. 2022, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru