Sběr přihlášek žáků do školní družiny pro školní rok 2019 / 2020

Vážení rodiče,

příjem přihlášek dětí do školní družiny pro školní rok 2019/2020 proběhne od  20. června do 27. června 2019.  O přijetí do školní družiny rozhodne ředitelka školy na základě stanovených kritérií. Tato kritéria jsou vyvěšena na webových stránkách školy a na nástěnce školní družiny v přízemí budovy školy.

Zákonný zástupce přihlašuje žáka do školní družiny předáním řádně vyplněné přihlášky k pravidelné denní docházce nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích měsících (v souladu s Vyhláškou o zájmovém vzdělávání). 

  • Délka pobytu žáka ve školní družině se řídí podle vyplněné přihlášky s vyznačenými odchody. Odchylky od docházky nebo způsobu odchodu dítěte sdělí zákonní zástupci vychovatelce písemně.

Přihlášky dostanou žáci ve středu 19. června ve škole. Společně s přihláškou dostanou také dokument Zplnomocnění pro vyzvedávání dítěte jinou osobou. 

Toto zplnomocnění lze vyplnit pro libovolný počet osob v případě, že bude Vaše dítě vyzvedávat ze školní družiny osoba odlišná od zákonných zástupců (prarodiče, ostatní rodinní příslušníci, jiné osoby). Upozorňujeme Vás, že dítě nelze uvolnit ze ŠD dříve, než je uvedeno v zápisním lístku, ani na základě telefonátu, nýbrž pouze po předešlém předložení písemného uvolnění od zákonných zástupců! 

Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat vychovatelce školní družiny do 27. června 2019,   nejdéle však do 2. září 2019 včetně.

Po uplynutí této doby bude rozhodnuto o přijetí a případní další žáci budou přijati pouze tehdy, pokud nebude naplněna stanovená kapacita školní družiny. 

 

 

Přidáno 12. 6. 2019, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru