Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole a Mateřské škole Dobrá Voda, příspěvkové organizaci, Dobrá Voda 96,

594 51 Křižanov od školního roku 2022 / 2023 u dětí s těmito registračními čísly:

 

Registrační číslo – výsledek řízení 

                     

         ZŠ 02 / 2022 – přijat /a                                          

         ZŠ 04 / 2022 – přijat /a

         ZŠ 05 / 2022 – přijat /a                                                                                                      

         ZŠ 06 / 2022 – přijat /a    

         ZŠ 07 / 2022 – přijat /a

         ZŠ 08 / 2022 – přijat /a

        

       

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Dobrá Voda, příspěvkové organizace, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov ke Krajskému úřadu Vysočina v Jihlavě.                                                                

 

V Dobré Vodě dne 20. dubna 2022                           Mgr. Věra Havelková, ředitelka školy

 

Rozhodnutí zveřejněno dne 21. dubna 2022

Přidáno 21. 4. 2022, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru