Recyklohraní a krabičky ECOCHEESE

ECOCHEESE je ekologický projekt, jehož ambicí je naučit rodiny i jednotlivce třídit použité baterie. 
ECOCHEESE je také atraktivní sběrná nádoba na vybité baterie.

Tuto malou skládací krabičku jsme rozdali dětem v mateřské škole a žákům v základní škole. Měli na výběr ze 4 barevných provedení, a tak si mohl každý vybrat tu, která se mu nejvíce líbila. 

Jakmile doma krabičku ECOCHEESE naplníte, stačí vybité baterie odnést do naší školy a vysypat je do sběrného boxu na baterie, který najdete hned za hlavními vchodovými dveřmi. My zajistíme jejich odvoz a získáme body do naší celoroční hry Recyklohraní. Body měmíme za hry a pomůcky pro děti. Také jsme si za ně zaplatili výukový program. 

A proč vlastně třídit vybité baterie?

Použité baterie a akumulátory se mohou stát vážnou zátěží 
pro životní prostředí i lidské zdraví. Jejich tříděním a recyklací navíc chráníme přírodní zdroje před další těžbou.

Z baterií, bohužel stále často vyhazovaných s domácím odpadem, se na skládkách nebo ve spalovnách uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy. Ty mohou znečistit ovzduší, půdu, spodní a povrchové vody. Z celkového obsahu těžkých kovů v komunálním odpadu jsou baterie zodpovědné za 88 % obsahu rtuti, 67 % niklu a 85 % kadmia. Tyto kovy mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví.

Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. 
Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, 
tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových článků.

Děkujeme Vám, že pomáháte nám, ale hlavně přírodě!

Výsledek obrázku pro ecocheese

 

Přidáno 23. 11. 2017, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru