Přijetí žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022, informace k výuce 1. září 2021

Vážení rodiče, 

kapacita školní družiny pro školní rok 2021/2022 je 25 žáků.

Takto byla navýšena před 3 roky a již ji nelze z nutnosti dodržení hygienických požadavků zvyšovat.

Obdrželi jsme 27 přihlášek do školní družiny.

Jediným kritériem pro přijetí byl věk žáka, přijati byli všichni od nejmladšího po nejstaršího až do naplnění uvedené kapacity. 

Mohli jsme přijmout všechny žáky 1., 2., 3. a 4 ročníku, kteří si podali přihlášku. Celkem jich bylo 21. 

Od žáků 5. ročníku jsme obdrželi 6 přihlášek na 4 volná místa. Přihlášky jsme seřadili podle věku narození a přijali 4 žáky od nejmladšího po nejstaršího. 

Dva nejstarší žáci přijati nebyli, rodiče byli vyrozuměni e-mailem. 

V případě dotazů mne můžete kontaktovat e-mailem skola.dobravoda@seznam.cz.

Ještě připomínám, že docházka do školní družiny začíná dnem 2. září. První školní den bude tedy ještě bez družiny a bez oběda. 

Sejdeme se ve středu 1. září v 7.20 hodin ve svojí třídě, které budou opět stejné, jako minulý školní rok. Dolní třída pro 1. a 3. ročník, horní třída pro 2., 4. a 5. ročník.

Prvňáčci přijdou v doprovodu rodičů, kteří s nimi mohou být ve třídě po celou dobu výuky první školní den.

Rozloučíme se v 8.00 hodin, rodičům prvňáčků předá paní učitelka nové informace. Ostatní žáci obdrží informace v písemné podobě, kde bude uvedeno, jak bude vypadat vyučování do konce týdne. 

O hygienických opatřeních jako jsou roušky, respirátory a případných změnách Vás budeme na našich webových stránkách informovat před zahájením školního roku, zatím tyto informace nemáme. 

Přejeme Vám pohodové letní dny a dětem krásné prázdniny. 

Havelková Věra

 

 

Přidáno 26. 7. 2021, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru