Přihláška do školní družiny na rok 2020 / 2021 + kritéria pro přijetí

Příjem přihlášek dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021 proběhne:

od  26. června do 10. července 2020.

 

O přijetí do školní družiny rozhodne ředitelka školy na základě stanovených kritérií.

Tato kritéria jsou součástí tohoto příspěvku.

 

Přihlášky dostanou děti ve čtvrtek 25. června ve škole (rodiče předškoláků v mateřské škole). Pro ty, kteří nyní naši školu nenavštěvují, bude přihláška k dispozici ke stažení na webových stránkách školy www.skoladobravoda.cz.

 

 

Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat škole do 10. července 2020.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

 

Přihlášku můžete předat následujícími způsoby:

  1. osobně v provozní době školy
  2. vhodit ji do poštovní schránky na budově školy, obálku viditelně nadepsat „ZÁPIS ŠD“

 

Po uplynutí této doby bude rozhodnuto o přijetí a případní další žáci budou přijati pouze tehdy, pokud nebude naplněna stanovená kapacita školní družiny. Pořadí došlých přihlášek nehraje roli, při přijímání budeme postupovat výhradně podle předem daných a zveřejněných kritérií.

 

Do konce července budou rodiče informováni o přijetí – nepřijetí svého dítěte, a to formou e-mailu, případně telefonicky.

Pokud nevíte, jak správně přihlášku vyplnit, kontaktujte telefonicky paní vychovatelku Heraleckou (viz kontakty školy).

 

Děkujeme za spolupráci. Mgr. Havelková Věra

 

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020 / 2021

 

I.     Do školní družiny (dále jen ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,

       základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou 74/2005 Sb.,

       o zájmovém vzdělávání v platném znění.

 

II.   Zákonný zástupce přihlašuje žáka do školní družiny předáním řádně vyplněné přihlášky k pravidelné  

      denní docházce nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích měsících s uvedením

      rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.

 

II.   O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na

       základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD. Kapacita školní 

       družiny ve školním roce 2020 / 2021 je 25 žáků.

 

III.  Nastane-li skutečnost, že je zájem o přijetí do ŠD vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o

        přijetí žáka do ŠD ředitelka na základě těchto kritérií:

 

 

       1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny z 1. ročníku.

 

       2. Dále budou přijati všichni zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny z 2. a 3. ročníku.

 

       3. Dále budou přijati dle zájmu o pravidelnou docházku do školní družiny všichni dojíždějící žáci. 

 

       4. Zájemci o pravidelnou docházku ze 4. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity školní družiny. 

           V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity školní družiny, budou přednostně přijímáni

           zájemci o školní družinu na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.

 

       5. Zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny z 5. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity

           školní družiny. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity školní družiny, budou přednostně  

           přijímáni zájemci o školní družinu na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší.

 

     V Dobré Vodě dne 22. 6. 2020                                               

Přidáno 26. 6. 2020, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru