Návrat dětí do mateřské školy od 12. 4. 2021

Základní informace o návratů vybraných dětí do MŠ

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 připravujeme provoz mateřské školy k nástupu dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (do 31. 8. 2021 dovrší minimálně 6 let, týká se i budoucích odkladů školní docházky) a dětí rodičů pracujících v profesích v rámci IZS zapsaných v naší MŠ.

Mimořádným opatřením určené vybrané profese IZS:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží mateřské škole potvrzením zaměstnavatele při nástupu dítěte do MŠ.

Počítáme s běžným provozem mateřské školy. 

Z důvodu zajištění stravy a nákupu potravin na svačiny prosíme o sdělení, zda výše uvedené děti do mateřské školy od 12. 4. 2021 nastoupí nebo nenastoupí. Hlášení proveďte v obou případech nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 10:00 hodin, a to na e-mail školní jídelny.

Podmínkou nástupu dítěte do mateřské školy bude povinné neinvazivní antigenní testování. Každé dítě musí být 2x týdně testováno, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek, popřípadě v první den, kdy zahájilo docházku v daném týdnu. Bez provedení testu nemůže být dítě přijato ke vzdělávání. Testováno nemusí být dítě, které nákazu Covid-19 prodělalo a neuběhlo více než 90 dní od data pozitivního testu, toto je nutno doložit potvrzením.

Další organizace provozu MŠ a postup testování s ukázkou bude zveřejněn do konce týdne.

Teprve ve středu odpoledne přišly školám obsáhlé pokyny k návratu dětí a žáků do škol. Musíme si je důkladně prostudovat a nastavit na podmínky naší školy. Proto jsou informace pouze obecné.

Děkujeme.

 

Přidáno 8. 4. 2021, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru