Informace pro rodiče - co se bude dít v případě pozitivního výsledku dětí / žáků / zaměstnanců při testování antigenními testy ve škole

V případě pozitivního antigenního testu při testování ve škole/školském zařízení je následující postup:

 

1) Škola vydá pozitivně testované osobě - zákonnému zástupci dítěte / žáka  potvrzení o tom, že byl pozitivně testován.

 

2) Daný zákonný zástupce nebo zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

3) V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu dítěte/žáka nebo zaměstnance školy, škola bezodkladně zašle KHS seznam dětí, žáků kteří byli v předcházejících 2 dnech ve škole či školském zařízení v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným ve škole či školském zařízení v kontaktu 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku). KHS rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR těchto osob a zašle jim elektronickou e-žádanku.

 

4) Přiložený návod slouží k představení možností registrace k RT-PCR vyšetření, ke kterému se dané osoby po vystavení žádanky hlásí samy. Tento návod je ZDE.

 

TESTOVÁNÍ - LETÁK PRO RODIČE

ROZDÍLY - POZITIVNÍ VÝSLEDEK V PONDĚLÍ NEBO VE ČTVRTEK

ZÁVAZNÝ MANUÁL K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Přidáno 11. 4. 2021, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru