Metoda tří startů

V 1. ročníku jsme přešli na nové učebnice českého jazyka Čteme a píšeme s Agátou z vydavatelství Nová škola, které využívají metodu tří startů.
Metoda tří startů

Základem metody tří startů je analyticko-syntetická metoda, ve které jsou nově uplatněny prvky, které dosud využívala pouze metoda genetická.

Analyticko-syntetická metoda, označovaná též jako slabikovací, vychází ze skládání hlásek do slabik, které se následně skládají do slov. Je to nejrozšířenější metoda zpracovaná v českých slabikářích, kterou se u nás učí plošně. Staví především na kvalitě zvládnutí techniky čtení – její nácvik je náročný na čas, čtení je pomalé a vyžaduje mnoho fixací. Na zvládnutou techniku pak teprve navazuje porozumění. Poměrně náročné je i množství tvarů písmen, které musí dítě během krátké doby pochytit a zautomatizovat (malé a velké psací písmeno, malé a velké tiskací).

Genetická metoda čtení označovaná též jako hlásková - spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o – slovo). Zjednodušeně řečeno, vychází se z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Tato metoda se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte. Za autora této metody je považován spisovatel a pedagog Josef Kožíšek, který ji použil v čítance Poupata již v roce 1913. Není tedy zcela nová, jen podrobně zpracovaná.   

 

1. START KE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

  • Na počátku 1. ročníku v Živé abecedě je výuka čtení postavena na využití pouze velkých tvarů tiskacího písma. To umožňuje, aby se žáci mohli lépe zaměřit na pochopení a upevnění základních čtenářských dovedností, aby od počátku četli s porozuměním a tím byli pro čtení vnitřně motivováni.
  • Psaní velkých tiskacích písmen je zařazeno jako prostředek posilování čtení. (Vše nové, co se žáci učí číst, současně píší, ale pouze velkými tiskacími písmeny.)
  • Souběžně jsou žáci pomocí uvolňovacích cviků připravováni na psaní vázaným písmem.

 

2. START KE PSANÍ S POROZUMĚNÍM

  • V období dokončování práce s Živou abecedou jsou žákům představeny malé tvary dosud probraných velkých tiskacích písmen.
  • Malá tiskací písmena žáci používají při výuce psaní malých tvarů vázaného písma v 1. a 2. díle písanky, kde je psaní s porozuměním rozvíjeno pomocí systematického opisu, přepisu a autodiktátu.
  • Samotná výuka čtení v 1. díle Slabikáře nadále probíhá s využitím velkých tvarů tiskacího písma.

 

3. START K SYSTEMATICKÉ PRÁCI S TEXTEM

  • Ve výuce čtení na konci 1. dílu Slabikáře (přibližně v pololetí 1. ročníku) žáci plně přecházejí na čtení tiskacího písma kombinujícího velké a malé tvary písmen.
  • Jednotlivé typologie cvičení pro práci s textem začínají být systematicky uplatněny tak, aby se žáci učili z textu získávat co nejvíce informací.
  • Systematická práce s textem je aktivně využívána ve 3. díle Slabikáře a Písanky.
  • Ve 3. díle Písanky je zařazena výuka psaní velkých tvarů vázaného písma, kde se na konci 1. ročníku po zafixování psaní malých tvarů vázaného písma mohou žáci lépe soustředit na obtížnější velké tvary.

 

          A kdo je vlastně ta Agáta? Je to roztomilá a zvídavá housenka, která s dětmi zůstane i ve 2. ročníku. 

 

 

Přidáno 30. 8. 2019, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru