Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2019 / 2020

I.     Do školní družiny (dále jen ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,

       základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou 74/2005 Sb.,

       o zájmovém vzdělávání v platném znění.

 

II.   O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na

       základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD. Kapacita školní  

       družiny ve školním roce 2019 / 2020 je 25 žáků.

 

III.  Nastane-li skutečnost, že je zájem o přijetí do ŠD vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o

        přijetí žáka do ŠD ředitelka na základě těchto kritérií:

 

       1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku.

       2. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. a 3. ročníku.

       3. Zájemci o ŠD ze 4. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít

           k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě věku (data narození) od

           nejmladšího po nejstarší.

       4. Zájemci o ŠD z 5. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít

           k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě věku (data narození) od

           nejmladšího po nejstarší.

 

 

 

 

     V Dobré Vodě dne 12. 6. 2019                                              Mgr. Havelková Věra, ředitelka školy

 

Přidáno 12. 6. 2019, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru