Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2019 / 2020

  1. K povinnému předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti narozené do 31. 8. 2014, tedy pětileté až po děti s odkladem školní docházky včetně, mající místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území obce Dobrá Voda. Tyto děti budou přijaty vždy.

 

  1. Děti narozené do 31. 8. 2015, dosáhnou-li před začátkem školního roku čtvrtého roku věku a mají-li místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území obce Dobrá Voda.

 

  1. Děti narozené do 31. 8. 2016, dosáhnou-li před začátkem školního roku třetího roku věku a mají-li místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území obce Dobrá Voda.

Zvýhodňující kritéria pro tyto děti:

  • Přednost má docházka (podle uvedeného pořadí): 1. celodenní, 2. polodenní, 3. omezená.
  • Starší sourozenec navštěvuje MŠ nebo ZŠ v Dobré Vodě a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019. Kritérium sourozence se uplatní pouze pro děti, které dovrší k 31. 8. 2019 minimálně věku 3 let.

 

  1. Děti mladší 3 let k celodenní docházce v pořadí o nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy, mají-li místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území obce Dobrá Voda.

 

  1. Dle možnosti kapacity MŠ budou přijímány ostatní děti s pobytem mimo území obce Dobrá Voda podle věku od nejstarších po nejmladší, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení.

    

         Mgr. Havelková Věra

Přidáno 5. 4. 2019, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru