Jak na domácí přípravu v základní škole?

Jak na domácí přípravu v základní škole?

 

Při domácí přípravě jsou důležité zásady, které je pro úspěšné studium ve škole nutné dodržovat:

 

 

 • pravidelnost – věnovat se přípravě na výuku pravidelně a ne jen nahodile („když mi teče do bot“)
 • soustavnost – opakovat své znalosti a doplňovat je novými
 • odpovědnost – být si vědom, že za své výsledky si odpovídám já sám, nikdo jiný
 • když něčemu nerozumím, nebojím se slušně zeptat nebo požádat o vysvětlení
 • pokud ve škole chybím, vždy si včas doplním probírané učivo, nespoléhám na to, že mě vyučující nevyzkouší

 

Příprava žáků  1. třídy – denně asi 20 min.

 • začít  od 1. dne s denní přípravou aktovky – děti  samy za dozoru (pomoci) dospělého už podle rozvrhu na každý předmět, častá výmluva dětí: "...ale mamka mi to nenachystala...", "...mamka mi to nedala...", "...mamka zapomněla..."atd .
 • kontrolovat sdělníček, notýsek 
 • ořezat  tužky a pastelky na každý den
 • čtení brát jako každodenní pravidelný úkol – přečtené podepisovat
 • nepředučovat, nepředpisovat
 • psát hned do sešitu, ne nanečisto
 • vyzvednout si úkoly pro nemocné děti musí rodiče (učitel po domluvě připraví)

 

 Příprava žáků 2. – 3. třídy – denně asi 30 min

 •  připravovat tašku, penál a rýsovací potřeby denně podle rozvrhu i úkolníčku (např. pomůcky do Vv atd.)
 • podepisovat domácí úkoly   
 • denně číst nahlas s dohledem dospělého
 • procvičovat učivo i ústně (Mat – násobilka) i podle sešitu  (Prv)
 • psát úkol v ten den, kdy ho žák dostane 
 • Aj – zopakovat slovíčka před každou hodinou – učit se je, ne jenom si je číst
 • Aj, Prv – doplnit zápisky v době nemoci
 • hlídat stav učebnic (obaly, čistota)

 

Příprava žáků 4. – 5.třídy – denně max. 1 hod.

 • opět rituál přípravy podle rozvrhu a následná kontrola
 • kontrolovat zapsané úkoly v úkolníčku, stále podepisovat písemné úkoly
 • učit se podle učebnic i sešitů ( doplněné zápisky)
 • kontrolovat, zda se děti opravdu učí (bez přímého dohledu)
 • Aj –  procvičovat slovíčka a probranou látku denně ( pomoc rodičů, i když se Aj neučili) ,  
 • Využití CD, PC programů
 • Vl, Př, Aj  -  po nemoci látku doplnit do sešitů a doučit se
 • M, Čj  -  není nutné dopisovat všechna cvičení, ale osvojit si  probrané učivo.
 • dodržovat pravidla domluvená na začátku roku ( omlouvání dětí, zajištění učiva pro nemocné)

Přidáno 30. 8. 2019, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru