Informace o výuce od 4. ledna 2021 + důležité dokumenty ke stažení

Ke stažení Rozvrh hodin od 4. 1. 2021 a Dotazník o odchodech žáků ze školy (vyplněný žáci přinesou první den školy, děkujeme.).

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s přechodem do 5. stupně PES se naše škola musí řídit opět Manuálem MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Od 4. ledna 2021 je nadále povolena prezenční výuka v naší škole.

Tato výuka se týká všech ročníků, tedy žáků 1., 2., 3., 4. a 5. třídy.

Vláda povolila nástup 1. a 2. ročníků do škol a dále dalším ročníkům, které jsou s nimi ve třídě spojené. S ohledem na to musíme tedy zachovat složení tříd.

Máme 2 třídy, do třídy I. chodí žáci 1. a 3. ročníku, do třídy II. chodí žáci 2., 4. a 5. ročníku. Pro všechny žáky je vzdělávání ve škole od 4. 1. 2021 povinné.

Problém opět nastává se školní družinou.

Školní družina je nyní opět povolena pouze v případě, že je zachováno stejné složení dětí jako ve třídě při výuce. To znamená, že družina může být k dispozici pouze pro jednu třídu.

Požadavek na stejné složení skupiny dětí ve škole po celou dobu jejich pobytu v ní (výuka i družina) je závazný a musíme ho splnit.

Proto školní družina bude otevřena pouze pro třídu I., do které chodí žáci 1. a 3. ročníku.

Pro třídu II. s žáky 2., 4. a 5. ročníku otevřena školní družina nebude. Mrzí nás to, ale nemůžeme s tím nic dělat. Nemůžeme porušit závazná pravidla MŠMT. 

Hygienická opatření:

- po celou dobu pobytu v budově školy budou mít žáci i učitelé nasazeny roušky, které  odloží      pouze v případě, že budou jíst (prosíme minimálně 2 roušky + sáček)

- ve škole nebude probíhat hodina výtvarné a hudební výchovy

- náboženství bude ve čtvrtek pouze pro žáky 3. ročníku

- tělesná výchova nebude v kulturním domě, pokud bude příznivé počasí, vyučující půjdou  

  s dětmi ven

- informatika v 5. ročníku bude dle možností integrována do ostatních předmětů

- třídy se nebudou spojovat, nebudou žádné kroužky

- žáci si po příchodu do školy umyjí ruce vodou a mýdlem, mohou použít dezinfekci

- třídy se nebudou vzájemně setkávat při příchodu do školy, o přestávkách a v jídelně

- rodiče do budovy školy nadále nevstupují, použijte, prosím, zvonek

- nadále platí, že do školy smí vstoupit pouze osoby zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění

Organizace výuky:

Třída I. – 1. a 3. ročník:

ranní družina od 6:45 do 7: 15 hodin

- pro ty, co nebudou využívat školní družinu, příchod do školy hromadně v 7:15 hodin.

Odchod pro žáky 1. a 3. ročníku po vyučování BEZ školní družiny:

Pondělí

11:10 hodin  bez oběda

11:30 hodin po obědě

Úterý

11:10 hodin  bez oběda

12:20 hodin po obědě

Středa

11:10 hodin  bez oběda

12:20 hodin po obědě

Čtvrtek

11:10 hodin  bez oběda

12:20 hodin po obědě

Pátek

11:10 hodin  bez oběda

11:30 hodin po obědě

 

V případě, že budete požadovat školní družinu, odchod dle Vašich požadavků, provoz školní družiny nezměněn.

Třída II. – 2., 4. a 5. ročník

- žáci budou hromadně vpuštěni do budovy školy v 7.20 hodin

Odchod žáků 2. ročníku po vyučování:

10:50 hodin

bez oběda

11:10 hodin

po obědě

 

Odchod žáků 4. a 5. ročníku po vyučování:

Pondělí

12:00 hodin  bez oběda

12:20 hodin po obědě

Úterý

11:10 hodin  bez oběda

11:30 hodin po obědě

Středa

11:10 hodin  bez oběda

11:30 hodin po obědě

Čtvrtek

11:10 hodin  bez oběda

11:30 hodin po obědě

Pátek

12:00 hodin  bez oběda

12:20 hodin po obědě

 

V pondělí 4. 1. 2021 si žáci přinesou:

1) vyplněný dotazník s vaším požadavkem odchodu ze školy (dole ke stažení)

2) učení dle rozvrhu (dole ke stažení)

Vážení rodiče, děkujeme Vám za respektování provozu za podmínek, které ne všem budou vyhovovat, ale které musíme dodržovat. Věřím, že opatření nebudou dlouho trvat a s přechodem do nižšího stupně PES nám dovolí obnovit družinu pro obě třídy.

Děkuji Vám za spolupráci. 

Havelková Věra

 

Ke stažení: 

1. ročník: Dotazník - odchod žáka ze školy od 4. 1. 2021 ZDE a rozvrh hodin ZDE

2. ročník: Dotazník - odchod žáka ze školy od 4. 1. 2021 ZDE a rozvrh hodin ZDE

3. ročník: Dotazník - odchod žáka ze školy od 4. 1. 2021 ZDE a rozvrh hodin ZDE

4. ročník: Dotazník - odchod žáka ze školy od 4. 1. 2021 ZDE a rozvrh hodin ZDE

5. ročník: Dotazník - odchod žáka ze školy od 4. 1. 2021 ZDE a rozvrh hodin ZDE

Manuál k provozu MŠMT ZDE

 

Přidáno 30. 12. 2020, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru