Aktualizace informací: návrat do školy od 18. 11. 2020 + dokumenty

Vážení rodiče, od 18. listopadu 2020 je obnovena prezenční výuka v naší škole.

Tato výuka se týká všech ročníků, tedy žáků 1., 2., 3., 4. a 5. třídy.

Vláda povolila nástup 1. a 2. ročníků do škol a dále dalším ročníkům, které jsou s nimi ve třídě spojené. S ohledem na to musíme tedy zachovat složení tříd.

Máme 2 třídy, do třídy I. chodí žáci 1. a 3. ročníku, do třídy II. chodí žáci 2., 4. a 5. ročníku. Pro všechny žáky je vzdělávání ve škole od 18. 11. 2020 nyní povinné.

Problém nastává se školní družinou.

Školní družina je povolena pouze v případě, že je zachováno stejné složení dětí jako ve třídě při výuce. To znamená, že družina může být k dispozici pouze pro jednu třídu.

Tuto situaci jsem konzultovala s Krajským úřadem v Jihlavě a následně i s Ministerstvem školství. Požadavek na stejné složení skupiny dětí ve škole po celou dobu jejich pobytu v ní (výuka i družina) je závazný a musíme ho splnit. To byla odpověď obou institucí. Nedá se s tím nic dělat.

Vláda již jedná o vrácení celého prvního stupně do všech škol, s tím budou zřejmě spojena nová pravidla a osobně si myslím, že již ne tak přísná, a že už budou moci družiny fungovat normálně. Nyní se však musíme řídit tím, co je aktuální teď.

Proto školní družina bude otevřena pouze pro třídu I., do které chodí žáci 1. a 3. ročníku.

Pro třídu II. s žáky 2., 4. a 5. ročníku otevřena školní družina nebude. Mrzí nás to, ale nemůžeme s tím nic dělat. Nemůžeme porušit závazná pravidla MŠMT. Pravidla ke stažení ZDE.

Hygienická opatření:

- po celou dobu pobytu v budově školy budou mít žáci i učitelé nasazeny roušky, které  odloží pouze v případě, že budou jíst (prosíme minimálně 2 roušky + sáček)

- ve škole nebude probíhat hodina výtvarné a hudební výchovy

- náboženství bude ve čtvrtek pouze pro žáky 3. ročníku

- tělesná výchova nebude v kulturním domě, pokud bude příznivé počasí, vyučující půjdou s dětmi ven

- informatika v 5. ročníku bude dle možností integrována do ostatních předmětů

- třídy se nebudou spojovat, nebudou žádné kroužky

- žáci si po příchodu do školy umyjí ruce vodou a mýdlem, mohou použít dezinfekci

- třídy se nebudou vzájemně setkávat při příchodu do školy, o přestávkách a v jídelně

- rodiče do budovy školy nadále nevstupují, použijte, prosím, zvonek

- nadále platí, že do školy smí vstoupit pouze osoby zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění

Organizace výuky:

Třída I. – 1. a 3. ročník:

- ranní družina od 6:45 do 7: 15 hodin

- pro ty, co nebudou využívat školní družinu, příchod do školy hromadně v 7:15 hodin.

Odchod pro žáky 1. a 3. ročníku po vyučování BEZ školní družiny:

Pondělí

11:10 hodin  bez oběda

11:30 hodin po obědě

Úterý

11:10 hodin  bez oběda

12:20 hodin po obědě

Středa

11:10 hodin  bez oběda

12:20 hodin po obědě

Čtvrtek

11:10 hodin  bez oběda

12:20 hodin po obědě

Pátek

11:10 hodin  bez oběda

11:30 hodin po obědě

 

V případě, že budete požadovat školní družinu, odchod dle Vašich požadavků, provoz školní družiny nezměněn.

Třída II. – 2., 4. a 5. ročník

- žáci budou hromadně vpuštěni do budovy školy v 7.20 hodin

Odchod žáků 2. ročníku po vyučování:

10:50 hodin

bez oběda

11:10 hodin

po obědě

 

Odchod žáků 4. a 5. ročníku po vyučování:

Pondělí

12:00 hodin  bez oběda

12:20 hodin po obědě

Úterý

11:10 hodin  bez oběda

11:30 hodin po obědě

Středa

11:10 hodin  bez oběda

11:30 hodin po obědě

Čtvrtek

11:10 hodin  bez oběda

11:30 hodin po obědě

Pátek

12:00 hodin  bez oběda

12:20 hodin po obědě

 

Ve středu 18. 11. 2020 si žáci přinesou:

1) vyplněný dotazník s vaším požadavkem odchodu ze školy (dotazník ke stažení na Škole v pyžamu ve své třídě)

2) učení dle rozvrhu (rozvrh ke stažení na Škole v pyžamu ve své třídě)

Vážení rodiče, děkujeme Vám za respektování provozu za podmínek, které ne všem budou vyhovovat, ale které musíme dodržovat. Věřím, že opatření nebudou dlouho trvat a nová pravidla nám přinesou více možností vrátit se k normálnímu životu ve škole i v životě.

Děkuji Vám za spolupráci. Havelková Věra

 

Přidáno 16. 11. 2020, autor: Věra Havelková

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru